Map.prototype.has()

Metoda has() zwraca Boolean, który określa czy element o podanym kluczu istnieje.

Składnia

myMap.has(key);

Parametry

key
Wymagany. Klucz elementu, którego istnienie w Mapie zostanie sprawdzone.

Zwracana wartość

Boolean

true, jeśli dany element istnieje w Mapie - w przeciwnym wypadku false.

Przykłady

Używanie metody has

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', "foo");

myMap.has('bar');  // zwraca true
myMap.has('baz');  // zwraca false

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.has' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.has' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
hasChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz również