Metoda get() zwraca podany element Mapy.

Składnia

myMap.get(key);

Parametry

key
Wymagany. Klucz elementu, który ma zostać zwrócony.

Zwracana wartość

Element powiązany z danym kluczym lub undefined, jeśli klucz nie został odnaleziony.

Przykłady

Używanie metody get

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', 'foo');

myMap.get('bar');  // zwraca "foo".
myMap.get('baz');  // zwraca undefined.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Draft  

Kompatybilność z przeglądarkami

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support38121311258
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support38381214258 Yes

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: MarekHuckmann
Ostatnia aktualizacja: MarekHuckmann,