Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Map.

var map1 = new Map();
map1.set('bar', 'foo');

console.log(map1.delete('bar'));
// oczekiwany wynik: true
// (true wskazuje na poprawne usunięcie)

console.log(map1.has('bar'));
// oczekiwany wynik: false

Składnia

myMap.delete(key);

Parametery

key
Wymagany. Klucz elementu, który ma zostać usunięty z obiektu Map.

Zwracana wartość

Boolean
Zwraca true, jeśli element w Map istniał i został usunięty lub false, jeśli nie.

Przykłady

Używanie metody delete

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', 'foo');

myMap.delete('bar'); // Zwraca true. Udało się usunąć.
myMap.has('bar');    // Zwraca false. Element "bar" już nie istnieje.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.delete' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.delete' in that specification.
Draft  

Kompatybilność z przeglądarkami

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support38121311258
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support38381214258 Yes

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: MarekHuckmann
Ostatnia aktualizacja: MarekHuckmann,