Map.prototype.delete()

Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Map.

var map1 = new Map();
map1.set('bar', 'foo');

console.log(map1.delete('bar'));
// oczekiwany wynik: true
// (true wskazuje na poprawne usunięcie)

console.log(map1.has('bar'));
// oczekiwany wynik: false

Składnia

myMap.delete(key);

Parametery

key
Wymagany. Klucz elementu, który ma zostać usunięty z obiektu Map.

Zwracana wartość

Boolean
Zwraca true, jeśli element w Map istniał i został usunięty lub false, jeśli nie.

Przykłady

Używanie metody delete

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', 'foo');

myMap.delete('bar'); // Zwraca true. Udało się usunąć.
myMap.has('bar');    // Zwraca false. Element "bar" już nie istnieje.

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.delete' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.delete' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
deleteChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz również