Metoda clear() usuwa wszystkie elementy z obiektu Map.

var map1 = new Map();

map1.set('bar', 'baz');
map1.set(1, 'foo');

console.log(map1.size);
// wartość zwracana: 2

map1.clear();

console.log(map1.size);
// wartość zwracana: 0

Składnia

myMap.clear();

Zwracana wartość

undefined.

Przykłady

Używanie metody clear

var myMap = new Map();
myMap.set('bar', 'baz');
myMap.set(1, 'foo');

myMap.size;       // 2
myMap.has('bar'); // true

myMap.clear();

myMap.size;       // 0
myMap.has('bar')  // false

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.clear' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.clear' in that specification.
Draft  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
clearChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 19IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Edge Mobile Full support 12Firefox Android Full support 19Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support

Zobacz również

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, MarekHuckmann
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,