mozilla
Wyniki wyszukiwania

  JavaPackage

  Podsumowanie

  Obiekt główny

  Odwołanie JavaScriptu do pakietu (ang. package) Javy.

  Tworzony przez

  Odwołanie do nazwy pakietu zastosowane ze słowem kluczowym Package:

  Packages.JavaPackage
  

  JavaPackage jest nazwą pakietu obiektu Javy. Jeśli pakiet znajduje się wewnątrz pakietów java, netscape lub sun, słowo Packages jest opcjonalne.

  Opis

  W Javie, pakiet jest kolekcją klas Javy i innych pakietów Javy. Na przykład, pakiet netscape zawiera pakiet netscape.javascript; pakiet netscape.javascript zawiera klasy JSObject i JSException.

  W JavaScripcie, JavaPackage jest referencją do pakietu Javy. Na przykład, referencja do netscape jest typu JavaPackage. netscape.javascript jest za równo typu JavaPackage jak i własnością obiektu JavaPackage, netscape.

  Obiekt JavaClass jest referencją do jednej z klas w pakiecie, jak na przykład netscape.javascript.JSObject. Hierarchie JavaPackage i JavaClass odzwierciedlają hierarchie pakietu i klasy Javy.

  Jakkolwiek pakiety i klasy zawarte w JavaPackage są ich własnościami, nie możesz stosować struktury for...in, aby nadać im numery tak jak możesz zrobić to z innymi obiektami.

  Własności

  Własności JavaPackage są obiektami JavaClass i jakimikolwiek innymi obiektami zawartymi w danej JavaPackage.

  Przykłady

  Przypuśćmy, że korporacja Redwood stosuje pakiet redwood Javy, aby przechowywać różne klasy Javy przez nich zaimplementowane. Poniższy kod tworzy JavaPackage red:

  var red = Packages.redwood;
  

  Zobacz także

  JavaArray, JavaClass, JavaObject, Packages

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,