mozilla
Wyniki wyszukiwania

  JavaClass

  Podsumowanie

  Obiekt główny

  Referencja JavaScriptu do klasy Javy.

  Tworzony przez

  Referencja do nazwy klasy użyta wraz z obiektem Packages:

  Packages.KlasaJavy
  

  KlasaJavy jest w pełni podaną nazwą klasy Javy obiektu. LiveConnect obiektów java, sun i netscape zawierają skróty do często używanych w pakietach Javy jak również tworzą obiekty JavaClass.

  Opis

  Obiekt JavaClass jest referencją do jednej z klas pakietu Javy, jak na przykład netscape.javascript.JSObject. Obiekt JavaPackage jest referencją do pakietu Javy, jak na przykład netscape.javascript. W JavaScript, hierarchia JavaPackage i JavaClass jest odbiciem pakietów Javy i hierarchii klas.

  Przechodząc obiekt JavaClass do metody, która żąda argument typu java.lang.Class.

  Zgodność wsteczna

  JavaScript 1.3 i wersje wcześniejsze

  Musisz utworzyć opakowanie dla instancji java.lang.Class, zanim przekażesz ją jako parametr dla metody Javy - obiektu JavaClass nie są automatycznie konwertowane do instancji java.lang.Class.

  Własności

  Własności obiektu JavaClass są statycznymi polami tej klasy Javy.

  Metody

  Metody obiektu JavaClass są statycznymi metodami tej klasy Javy.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie JavaClass

  W poniższym przykładzie, x jest obiektem typu JavaClass odpowiadającym java.awt.Font. Ponieważ BOLD jest statycznym polem klasy Font, jest również własnością obiektu JavaClass.

  x = java.awt.Font;
  mojFont = x("helv", x.BOLD, 10); // tworzy obiekt Font
  

  Powyższy przykład pomija słowo kluczowe Packages i używa synonimu java, ponieważ klasa Font należy do pakietu java.

  Przykład

  W poniższym przykładzie, obiekt typu JavaClass, java.lang.String jest przekazany jako argument do metody newInstance, która tworzy tablicę:

  var samochody = java.lang.reflect.Array.newInstance(java.lang.String, 15);
  

  Zobacz także

  JavaArray, JavaObject, JavaPackage, Packages

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, VooEak
  Ostatnia aktualizacja: teoli,