MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znakowy reprezentowany przez JavaArray.

Metoda obiektu JavaArray
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0

Parametry

Brak.

Opis

Nazywamy metodę java.lang.Object.toString, która zwróci wartość następującego wyrażenia:

JavaArray.getClass().getName() + '@' +
     java.lang.Integer.toHexString(JavaArray.hashCode())

Zgodność wsteczna

JavaScript 1.3 i wersje wcześniejsze

Metoda toString jest dziedziczona z obiektu Object i zwraca następującą wartość:

[object JavaArray]

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,