MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Liczba elementów tablicy w Javie reprezentowana przez obiekt JavaArray.

Własność obiektu: JavaArray
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0

Opis

Niepodobny do Array.length, JavaArray.length jest własnością tylko do odczytu. Nie możemy zmieniać wartości własności JavaArray.length, ponieważ tablice w Javie mają fałszywą liczbę elementów.

Zobacz także

Array.length

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,