MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

Podsumowanie

Wartość numeryczna reprezentująca nieskończoność.

Składnia

Infinity 

Opis

Infinity jest własnością najwyższego rzędu i nie jest przypisana do żadnego obiektu.

Początkową wartością Infinity jest Number.POSITIVE_INFINITY.

Wartość Infinity (+nieskończoność) jest większa niż jakakolwiek liczba. Wartość ta ma wszystkie cechy matematycznej nieskończoności; np. cokolwiek pomnożone przez Infinity jest równe Infinity, a cokolwiek podzielone przez Infinity jest równe 0.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: gaazkam, teoli, Mgjbot, Ptak82, Takenbot, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: gaazkam,