Function.displayName

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Właściwość function.displayName zwraca wyświetlaną nazwę funkcji.

Opis

Gdy jest zdefiniowana, wlaściwość displayName zwraca wyświetlaną nazwę funkcji:

function doSomething() {}

console.log(doSomething.displayName); // "undefined"

var popup = function(content) { console.log(content); };

popup.displayName = 'Pokaż Popup';

console.log(popup.displayName); // "Pokaż Popup"

Możesz zdefiniować funkcję z wyświetlaną nazwą function expression:

var object = {
  someMethod: function() {}
};

object.someMethod.displayName = 'jakaśMetoda';

console.log(object.someMethod.displayName); // logs "jakaśMetoda"

try { someMethod } catch(e) { console.log(e); }
// ReferenceError: jakaśMetoda is not defined

Możesz dynamicznie zmieniać displayName z funkcji:

var object = {
  // anonymous
  someMethod: function(value) {
    this.displayName = 'jakaśMetoda (' + value + ')';
  }
};

console.log(object.someMethod.displayName); // "undefined"

object.someMethod('123')
console.log(object.someMethod.displayName); // "jakaśMetoda (123)"

Przykłady

Zazwyczaj preferowane jest przez konsole i profilery podczas func.name aby wyświetlić nazwę funkcji.

Umieszczony w konsoli powinien wyświetlić coś w rodzaju "function Moja Funkcja()":

var a = function() {};
a.displayName = 'Moja Funkcja';

a; // "function Moja Funkcja()"

Specyfikacja

Nie jest częścią żadnej specyfikacji.

Zgodność z przeglądarką

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support ? 13 (13) ? ? ?
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support ? ? ? ? ? ?

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: sefel
 Ostatnia aktualizacja: sefel,