mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Function.arguments

  Wycofywany
  This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

  Podsumowanie

  Obiekt tablicopodobny odpowiadający argumentom przekazywanym funkcji.

  Opis

  Należy użyć obiektu arguments dostępnego wewnątrz funkcji zamiast Function.arguments.

  W przypadku rekurencji, tzn. jeśli funkcja f pojawia się kilkakrotnie na stosie wywołania, wartość of f.arguments reprezentuje argumenty odpowiadające ostatniemu wywołaniu funkcji.

  Przykład

  function f(n) { g(n-1) }
  
  function g(n) {
   console.log("przed: " + g.arguments[0]);
   if(n>0) { f(n); }
   console.log("po: " + g.arguments[0]);
  }
  f(2);
  

  wyświetli:

  przed: 1
  przed: 0
  po: 0
  po: 1
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,