This is an archived page. It's not actively maintained.

Function.arity

Przestarzały
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Podsumowanie

Własność arity jest zewnętrzna dla funkcji i wskazuje, ile argumentów oczekuje funkcja. Ta właśność jest przestarzała, proszę używać Function.prototype.length, która dostarcza liczbę argumentów wymaganych przez deklarację funkcji.

Zobacz także