EvalError

Obiekt EvalError wskazuje na błąd dotyczący globalnej funkcji eval(). Ten wyjątek nie jest już wywoływany przez JavaScript, jednak obiekt EvalError został zachowany ze względu na kompatybilność wsteczną.

Konstruktor

EvalError()
Tworzy nowy obiekt EvalError.

Własności instancji

EvalError.prototype.message
Treść błędu. Choć ECMA-262 określa, że EvalError powinien mieć swoją własną wartość message, w SpiderMonkey jest ona dziedziczona z Error.prototype.message.
EvalError.prototype.name
Nazwa błędu. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.fileName
Ścieżka do pliku, w którym został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.lineNumber
Numer linii w pliku, gdzie został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.columnNumber
Kolumna w linii, gdzie został wywołany błąd. Dziedziczone z Error.
EvalError.prototype.stack
Stos wywołań. Dziedziczone z Error.

Przykłady

EvalError nie jest używany w obecnej specyfikacji ECMAScript, zatem nie będzie wywoływany podczas wykonania programu – jednakże sam obiekt został zachowany ze względu na wsteczną kompatybilność z wcześniejszymi wersjami specyfikacji.

Tworzenie EvalError

try {
 throw new EvalError('Hello', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof EvalError); // true
 console.log(e.message);       // "Hello"
 console.log(e.name);         // "EvalError"
 console.log(e.fileName);       // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);      // 10
 console.log(e.columnNumber);     // 0
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'EvalError' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
EvalErrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100
EvalError() constructorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support 5Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też