Error.prototype.toString()

Metoda toString() zwraca iąg znaków reprezentujący dany obiekt Error.

Składnia

e.toString()

Zwracana wartość

Ciąg znaków reprezentujący dany obiekt Error.

Opis

Obiekt Error nadpisuje metodę Object.prototype.toString() dziedziczoną przez wszystkie obiekty. Jego semantyka jest następująca (przy założeniu, że Object i String mają swoje oryginalne wartości):

Error.prototype.toString = function() {
 'use strict';

 var obj = Object(this);
 if (obj !== this) {
  throw new TypeError();
 }

 var name = this.name;
 name = (name === undefined) ? 'Error' : String(name);

 var msg = this.message;
 msg = (msg === undefined) ? '' : String(msg);

 if (name === '') {
  return msg;
 }
 if (msg === '') {
  return name;
 }

 return name + ': ' + msg;
};

Przykłady

Użycie toString()

var e = new Error('fatal error');
console.log(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = undefined;
console.log(e.toString()); // 'Error: fatal error'

e.name = '';
console.log(e.toString()); // 'fatal error'

e.message = undefined;
console.log(e.toString()); // ''

e.name = 'hello';
console.log(e.toString()); // 'hello'

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Error.prototype.toString' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 6Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też