Error.prototype.toSource()

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Metoda toSource() zwraca kod, który możemethod returns code that could eval to the same error.

Składnia

e.toSource()

Zwracana wartość

Łańcuch znaków (string) zawierający kod źródłowy błędu.

Przykłady

Użycie toSource

Wywołanie metody toSource instancji Error (w tym NativeErrors) zwróci łańcuch znaków zawierający kod źródłowy błędu. Zwrócony string może być ewaluowany do utworzenia (w przybliżeniu) takiego samego obiektu. Oczywiście ciąg znaków zawierający kod źródłowy jest zgodny ze strukturą konstruktora Error. Przykładowo:

(newname(message, nazwaPliku, numerLinii))

gdzie wymienione atrybuty odpowiadają właściwym własnościom instancji błędu.

Uwaga: należy pamiętać, że własności używanen przez metodę toSource podczas tworzenia tego ciągu znaków są modyfikowalne i mogą nie odzwierciedlać dokładnie funkcji użytej do stworzenia instancji błędu lub nazwy pliku czy numeru linii gdzie wystąpił dany błąd.

Specyfikacje

Nie należy do żadnego standardu.

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też