Error.prototype.fileName

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Właściwość fileName zawiera ścieżkę do pliku, który spowodował błąd.

Opis

Ta nieopisana w żadnym standardzie właściwość zawiera ścieżkę do pliku, który spowodował błąd. Jeśli jest wywoływana z kontekstu debuggera, jak na przykład Firefox Developer Tools, zwracana jest wartość "debugger eval code".

Przykłady

Użycie fileName

var e = new Error('Błąd przy parsowaniu wejścia');
throw e;
// wartość e.fileName powinna być czymś podobnym do "file:///C:/example.html"

Specyfikacje

Nie jest częścią żadnego standardu.

Wsparcie przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz też