Error.prototype.fileName

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Właściwość fileName zawiera ścieżkę do pliku, który spowodował błąd.

Opis

Ta nieopisana w żadnym standardzie właściwość zawiera ścieżkę do pliku, który spowodował błąd. Jeśli jest wywoływana z kontekstu debuggera, jak na przykład Firefox Developer Tools, zwracana jest wartość "debugger eval code".

Przykłady

Użycie fileName

var e = new Error('Błąd przy parsowaniu wejścia');
throw e;
// wartość e.fileName powinna być czymś podobnym do "file:///C:/example.html"

Specyfikacje

Nie jest częścią żadnego standardu.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
fileName
Non-standard
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 1IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 4Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.

Zobacz też