mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toUTCString

  Podsumowanie

  Konwertuje datę na łańcuch znaków, używając do konwersji czasu uniwersalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  toUTCString()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez toUTCString jest sformatowanym i tylko do odczytu łańcuchem znaków, stosowanym do konwersji UTC. Wartość zwracanego formatu może być określona stosownie do platformy.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie toUTCString

  var UTCstring;
  Today = new Date();
  UTCstring = Today.toUTCString();
  

  Zobacz także

  toLocaleString

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,