mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.toString()

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący określony obiekt Date.

  Składnia

  dateObj.toString()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Obiekt Date przesłania metodę toString z obiektu Object; nie dziedziczy Object.prototype.toString(). Dla obiektów Date, metoda toString() zwraca łańcuch znaków, które reprezentują obiekt.

  JavaScript wywołuje metodę toString() automatycznie wtedy, gdy data jest reprezentowana jako wartość tekstowa lub kieruje powiązanym łańcuchem znaków.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie toString()

  Następujący przykład przydziela toString wartość obiektu Date do myVar:

  var x = new Date();
  myVar=x.toString();  //przydziela wartość myVar, podobnie do:
  // Mon Sep 28 14:36:22 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) 1998
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny