mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toString

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący określony obiekt Date.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  toString()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Obiekt Date przesłania metodę toString z obiektu Object; nie dziedziczy Object.toString. Dla obiektów Date, metoda toString zwraca łańcuch znaków, które reprezentują obiekt.

  JavaScript wywołuje metodę toString automatycznie wtedy, gdy data jest reprezentowana jako wartość tekstowa lub kieruje powiązanym łańcuchem znaków.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie toString

  Następujący przykład przydziela toString wartość obiektu Date do myVar:

  x = new Date();
  myVar=x.toString();  //przydziela wartość myVar, podobnie do:
     //Mon Sep 28 14:36:22 GMT-0700 (Pacific Daylight Time) 1998
  

  Zobacz także

  Object.toString

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Marcoos, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,