mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toLocaleTimeString

  Podsumowanie

  Zwraca "czas", porcje daty jako łańcuch znaków, używając aktualnych lokalnych konwersji.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  toLocaleTimeString()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda toLocaleTimeString polega na znalezieniu formatu daty w systemie operacyjnym. Konwertuje datę do łańcucha znakowego używając konwencji formatowania systemu operacyjnego, gdzie skrypt jest uruchomiony. Na przykład, w USA, miesiąc pojawia się przed dniem (04/15/98), gdzie w Niemczech data wyświetla miesiąc po dniu (15.04.98). Jeśli system operacyjny nie używa, nie spełnia roku 2000 i nie używa pełnego roku dla lat przed 1900 lub po 2000, toLocaleTimeString zwraca łańcuch znakowy, który nie jest uległy wobec roku 2000. toLocaleTimeString postępuje podobnie do toString, kiedy konwertuje rok, który system operacyjny ma w nie właściwym formacie.


  Metody takie jak getHours, getMinutes i getSeconds dają więcej podobnych rezultatów niż toLocaleTimeString.

  Przykłady

  Zastosowanie toLocaleTimeString

  W następującym przykładzie, today jest obiektem Date object:

  today = new Date(95,11,18,17,28,35) //miesiące są reprezentowane przez liczby od 0 do 11
  today.toLocaleTimeString()
  

  W tym przykładzie, toLocaleTimeString zwraca wartość łańcucha znakowego, która jest podobna do następującej formy. Dokładny format, jaki znajduje się na platformie.

  17:28:35
  

  Zobacz także

  toGMTString, toUTCString

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,