mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.toLocaleTimeString()

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

  Podsumowanie

  Zwraca "czas", porcje daty jako łańcuch znaków, używając aktualnych lokalnych konwersji.

  Metoda toLocaleTimeString polega na znalezieniu formatu daty w systemie operacyjnym. Konwertuje datę do łańcucha znakowego używając konwencji formatowania systemu operacyjnego, gdzie skrypt jest uruchomiony. Na przykład, w USA, miesiąc pojawia się przed dniem (04/15/98), gdzie w Niemczech data wyświetla miesiąc po dniu (15.04.98). Jeśli system operacyjny nie używa, nie spełnia roku 2000 i nie używa pełnego roku dla lat przed 1900 lub po 2000, toLocaleTimeString zwraca łańcuch znakowy, który nie jest uległy wobec roku 2000. toLocaleTimeString postępuje podobnie do toString, kiedy konwertuje rok, który system operacyjny ma w nie właściwym formacie.

  Metody takie jak getHours, getMinutes i getSeconds dają więcej podobnych rezultatów niż toLocaleTimeString.

  Składnia

  dateObj.toLocaleTimeString([locales[, options]])

  Parametry

  Check the Browser compatibility section to see which browsers support the locales and options arguments, and the Example: Checking for support for locales and options arguments for feature detection.

  locales

  Optional. A string with a BCP 47 language tag, or an array of such strings. For the general form and interpretation of the locales argument, see the Intl page. The following Unicode extension keys are allowed:

  nu
  Numbering system. Possible values include: "arab", "arabext", "bali", "beng", "deva", "fullwide", "gujr", "guru", "hanidec", "khmr", "knda", "laoo", "latn", "limb", "mlym", "mong", "mymr", "orya", "tamldec", "telu", "thai", "tibt".
  ca
  Calendar. Possible values include: "buddhist", "chinese", "coptic", "ethioaa", "ethiopic", "gregory", "hebrew", "indian", "islamic", "islamicc", "iso8601", "japanese", "persian", "roc".
  options

  Optional. An object with some or all of the following properties:

  localeMatcher
  The locale matching algorithm to use. Possible values are "lookup" and "best fit"; the default is "best fit". For information about this option, see the Intl page.
  timeZone
  The time zone to use. The only value implementations must recognize is "UTC"; the default is the runtime's default time zone. Implementations may also recognize the time zone names of the IANA time zone database, such as "Asia/Shanghai", "Asia/Kolkata", "America/New_York".
  hour12
  Whether to use 12-hour time (as opposed to 24-hour time). Possible values are true and false; the default is locale dependent.
  formatMatcher
  The format matching algorithm to use. Possible values are "basic" and "best fit"; the default is "best fit". See the following paragraphs for information about the use of this property.

  The following properties describe the date-time components to use in formatted output, and their desired representations. Implementations are required to support at least the following subsets:

  • weekday, year, month, day, hour, minute, second
  • weekday, year, month, day
  • year, month, day
  • year, month
  • month, day
  • hour, minute, second
  • hour, minute

  Implementations may support other subsets, and requests will be negotiated against all available subset-representation combinations to find the best match. Two algorithms are available for this negotiation and selected by the formatMatcher property: A fully specified "basic" algorithm and an implementation dependent "best fit" algorithm.

  weekday
  The representation of the weekday. Possible values are "narrow", "short", "long".
  era
  The representation of the era. Possible values are "narrow", "short", "long".
  year
  The representation of the year. Possible values are "numeric", "2-digit".
  month
  The representation of the month. Possible values are "numeric", "2-digit", "narrow", "short", "long".
  day
  The representation of the day. Possible values are "numeric", "2-digit".
  hour
  The representation of the hour. Possible values are "numeric", "2-digit".
  minute
  The representation of the minute. Possible values are "numeric", "2-digit".
  second
  The representation of the second. Possible values are "numeric", "2-digit".
  timeZoneName
  The representation of the time zone name. Possible values are "short", "long".

  The default value for each date-time component property is undefined, but if the hour, minute, second properties are all undefined, then hour, minute, and second are assumed to be "numeric".

  Przykłady

  Zastosowanie toLocaleTimeString()

  W następującym przykładzie, today jest obiektem Date object:

  var today = new Date(95,11,18,17,28,35); //miesiące są reprezentowane przez liczby od 0 do 11
  today.toLocaleTimeString(); // 17:28:35

  W tym przykładzie, toLocaleTimeString zwraca wartość łańcucha znakowego, która jest podobna do następującej formy. Dokładny format, jaki znajduje się na platformie.

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny