Date.prototype.toJSON()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Zwraca objekt Date w postaci tekstu.

Składnia

dateObj.toJSON()

Opis

toJSON() zwraca ciąg znaków (using toISOString()) reprezentujący wartość obiektu Date.

Przykłady

Użycie toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard Początkowa definicja zaimplementowana w JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toJSONChrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 8Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Zobacz także