mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.setUTCMonth()

  Podsumowanie

  Ustawia miesiąc dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Składnia

  dateObj.setUTCMonth(monthValue[, dayValue])

  Parametry

  monthValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 a 11, reprezentująca nazwy miesięcy od stycznia do grudnia.
  dayValue 
  Liczba całkowita od 1 do 31, reprezentująca dzień miesiąca.

  Opis

  Jeśli nie określisz parametru dayValue, zostanie zwrócona wartość użytej metody getUTCDate().

  Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCMonth() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 15 dla monthValue, rok wzrośnie o 1 (rok + 1) i 3, które pozostało będzie użyte dla miesiąca.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setUTCMonth()

  var theBigDay = new Date();
  theBigDay.setUTCMonth(11);
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny