mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.setUTCMinutes()

  Podsumowanie

  Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Składnia

  dateObj.setUTCMinutes(minutesValue[, secondsValue[, msValue]])

  Parametry

  minutesValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca minuty.
  secondsValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, musisz także określić minutesValue.
  msValue 
  Liczba pomiędzy 0 i 999, reprezentująca milisekundy. Jeśli określisz parametr msValue, musisz także określić minutesValue i secondsValue.

  Opis

  Jeśli nie określono parametrów secondsValue i msValue, są użyte wartości zwracanych metod getUTCSeconds() i getUTCMilliseconds().

  Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setUTCMinutes() próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty (minutesValue) będą wzrastać o 1 (minutesValue + 1) i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setUTCMinutes()

  var theBigDay = new Date();
  theBigDay.setUTCMinutes(43);
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny