mozilla
Wyniki wyszukiwania

  setUTCMilliseconds

  Podsumowanie

  Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  setUTCMilliseconds(millisecondsValue)

  Parametry

  millisecondsValue 
  Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy.

  Opis

  Jeśli parametr, który określiłeś jest z poza szeregu, setUTCMilliseconds próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz 1100 dla millisecondsValue, sekunda przechowana w obiekcie Date wzrośnie o 1 i wartość 100 będzie użyta dla milisekund.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setUTCMilliseconds

  theBigDay = new Date();
  theBigDay.setUTCMilliseconds(500);
  

  Zobacz także

  getUTCMilliseconds, setMilliseconds

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,