mozilla
Wyniki wyszukiwania

  setTime

  Podsumowanie

  Ustawia wartość obiektu Date stosownie do czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  setTime(timeValue)

  Parametry

  timeValue 
  Liczba całkowita reprezentująca liczbę milisekund liczonych od 1 stycznia 1970, 00:00:00.

  Opis

  Użyj metody setTime, aby pomóc przydzielić dacie czas następnego obiektu Date.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setTime

  theBigDay = new Date("July 1, 1999")
  sameAsBigDay = new Date()
  sameAsBigDay.setTime(theBigDay.getTime())
  

  Zobacz także

  getTime, setUTCHours

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,