mozilla
Wyniki wyszukiwania

  setMinutes

  Podsumowanie

  Ustawia minuty dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.0, NES 2.0

  JavaScript 1.3: Dodaje parametry secondsValue i msValue.

  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  setMinutes(minutesValue[, secondsValue[, msValue]])

  Do wersji JavaScript 1.3

  setMinutes(minutesValue)

  Parametry

  minutesValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca minuty.
  secondsValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, musisz także określić minutesValue.
  msValue 
  Liczba pomiędzy 0 i 999, reprezentująca milisekundy. Jeśli określisz parametr msValue, musisz także określić minutesValue i secondsValue.

  Opis

  Jeśli nie określono parametrów secondsValue i msValue, są użyte wartości zwracanych metod getSeconds i getMilliseconds.

  Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setMinutes próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty (minutesValue) będą wzrastać o 1 (minutesValue + 1) i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setMinutes

  theBigDay.setMinutes(45)
  

  Zobacz także

  getMinutes, setUTCMinutes

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,