Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  setMilliseconds

  Podsumowanie

  Ustawia milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  setMilliseconds(millisecondsValue)

  Parametry

  millisecondsValue 
  Liczba pomiędzy 0 a 999, reprezentująca milisekundy.

  Opis

  Jeśli sprecyzujesz liczbę z poza oczekiwanego szeregu, informacje zawarte w obiekcie Date będą aktualizowane. Na przykład, jeśli określisz 1005, liczba sekund rośnie o 1, i 5 jest użyte dla milisekund.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setMilliseconds

  theBigDay = new Date();
  theBigDay.setMilliseconds(100);
  

  Zobacz także

  getMilliseconds, setUTCMilliseconds

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,