mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.setHours()

  Podsumowanie

  Ustawia godziny dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

  Składnia

  dateObj.setHours(hoursValue[, minutesValue[, secondsValue[, msValue]]])

  Do wersji JavaScript 1.3

  dateObj.setHours(hoursValue)

  Parametry

  hoursValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 23, reprezentująca godziny.
  minutesValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca minuty.
  secondsValue 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59, reprezentująca sekundy. Jeśli określisz parametr secondsValue, musisz także określić minutesValue.
  msValue 
  A Liczba pomiędzy 0 i 999, reprezentująca milisekondy. Jeśli określisz parametr msValue, musisz także określić minutesValue i secondsValue.

  Opis

  Jeśli nie określisz parametrów minutesValue, secondsValue i msValue, wartość zwracana użytych metod getMinutes(), getSeconds() i getMilliseconds().

  Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setHours próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty będą wzrastać o 1 (min + 1), i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie setHours()

  var the BigDay = new Date();
  theBigDay.setHours(7);
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page:
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny