MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.setDate()

Podsumowanie

Ustawia dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.setDate(dayValue)

Parametry

dayValue 
Liczba całkowita z przedziału od 1 do 31, reprezentująca dzień miesiąca.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setDate()

Druga instrukcja poniżej zmienia dzień miesiąca dla zmiennej theBigDay z jego oryginalnej wartości na 24 lipca.

var theBigDay = new Date("July 27, 1962 23:30:00");
var theBigDay.setDate(24);

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Niewiado, Internauta1024A, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,