mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getYear

  Wycofywany

  Podsumowanie

  Zwraca rok dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0

  JavaScript 1.3: wycofywana; także getYear zwraca różnicę aktualnego roku minus 1900 niezależnie od zadanej daty.

  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getYear()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda getYear nie jest dłużej wykorzystywana i została zastąpiona metodą getFullYear.

  Metoda getYear zwraca rok minus 1900; tak więc:

  • Dla lat późniejszych lub równych 2000, wartość zwracana przez getYear wynosi 100 lub więcej. Przykładowo, dla roku 2026, getYear zwraca 126.
  • Dla lat pomiędzy i włącznie z latami 1900 i 1999, wartość zwracana przez getYear zawiera się w przedziale od 0 do 99. Na przykład, jeśli mamy rok 1976, getYear zwraca 76.
  • Dla lat wcześniejszych niż 1900, wartość zwracana przez getYear jest mniejsza niż 0. Na przykład, dla roku 1800, getYear zwraca -100.

  Aby obsłużyć lata zarówno przed jak i po roku 2000, należy zamiast getYear użyć metody getFullYear, która zwraca pełną liczbę określającą rok.

  Kompatybilność wstecz

  JavaScript 1.2 i wersje wcześniejsze

  Metoda getYear zwraca rok w formacie 2-cyfrowym lub 4-cyfrowym:

  • Dla roczników pomiędzy i włącznie z latami 1900 i 1999, wartość zwracana przez getYear jest to rok minus 1900. Na przykład, dla roku 1976 będzie to liczba 76.
  • Dla roczników niższych niż 1900 lub wyższych niż 1999, wartość zwracana przez getYear jest cztero-cyfrowa. Na przykład, dla roku 1856, wartość jest równa 1856. Dla roku 2026, wartość wynosi 2026.

  Przykłady

  Przykład: Lata pomiędzy 1900 i 1999

  Druga instrukcja przypisuje wartość 95 do zmiennej year.

  Xmas = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
  year = Xmas.getYear() // zwraca 95
  

  Przykład: Lata powyżej 1999

  Druga instrukcja przypisuje wartość 100 do zmiennej year.

  Xmas = new Date("December 25, 2000 23:15:00")
  year = Xmas.getYear() // zwraca 100
  

  Przykład: Lata poniżej 1900

  Druga instrukcja przypisuje wartość -100 do zmiennej year.

  Xmas = new Date("December 25, 1800 23:15:00")
  year = Xmas.getYear() // zwraca -100
  

  Przykład: Ustawianie i pobieranie roku pomiędzy 1900 i 1999

  Druga instrukcja przypisuje wartość 95 do zmiennej year, reprezentując rok 1995.

  Xmas.setYear(95)
  year = Xmas.getYear() // zwraca 95 
  

  Zobacz także

  getFullYear, getUTCFullYear, setYear

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Niewiado, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,