Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getUTCSeconds

   

  Podsumowanie

  Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getUTCSeconds()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getUTCSeconds jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getUTCSeconds

  Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą liczbę sekund do zmiennej sec.

  var sec;
  Today = new Date();
  sec = Today.getUTCSeconds();
  

  Zobacz także

  getSeconds, setUTCSeconds

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,