mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.getUTCSeconds()

  Podsumowanie

  Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Składnia

  dateObj.getUTCSeconds()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getUTCSeconds() jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getUTCSeconds()

  Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą liczbę sekund do zmiennej sec.

  var today = new Date();
  var sec = today.getUTCSeconds();
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Niewiado
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny