MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.getUTCSeconds()

Podsumowanie

Zwraca sekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

Składnia

dateObj.getUTCSeconds()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getUTCSeconds() jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getUTCSeconds()

Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą liczbę sekund do zmiennej sec.

var today = new Date();
var sec = today.getUTCSeconds();

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Niewiado, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,