mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.getUTCMilliseconds()

  Podsumowanie

  Zwraca milisekundy dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Składnia

  dateObj.getUTCMilliseconds()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana getUTCMilliseconds jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 999.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getUTCMilliseconds()

  Następujący przykład przypisuje część aktualnej daty określającą liczbę milisekund do zmiennej ms.

  var today = new Date();
  var ms = today.getUTCMilliseconds();
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny