mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getUTCDay

   

  Podsumowanie

  Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getUTCDay()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getUTCDay jest liczbą całkowitą określającą dzień tygodnia: 0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getUTCDay

  Następujący przykład przypisuje aktualny dzień tygodnia do zmiennej weekday.

  var weekday;
  Today = new Date()
  weekday = Today.getUTCDay()
  

  Zobacz także

  getDay, getUTCDate, setUTCDate

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,