mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.getUTCDate()

  Podsumowanie

  Zwraca dzień (datę) miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.

  Składnia

  dateObj.getUTCDate()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartością zwracaną przez getUTCDate jest liczba całkowita z przedziału od 1 do 31.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getUTCDate()

  Następujący przykład przypisuje aktualny dzień miesiąca do zmiennej d.

  var today = new Date();
  var d = today.getUTCDate(); 
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny