mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.getSeconds()

  Podsumowanie

  Zwraca sekundy dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

  Składnia

  dateObj.getSeconds()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getSeconds jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getSeconds()

  Druga instrukcja poniżej przypisuje wartość 30 do zmiennej secs, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

  var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:30");
  var secs = Xmas95.getSeconds();
  
  console.log(seconds); // 30
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny