Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getMonth

  Podsumowanie

  Zwraca miesiąc dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getMonth()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getMonth jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 11. 0 reprezentuje styczeń, 1 luty, i tak dalej.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getMonth

  Druga instrukcja z przykładu poniżej przypisuje wartość 11 zmiennej month, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

  Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
  month = Xmas95.getMonth() 
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Niewiado, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,