mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Date.prototype.getHours()

  Podsumowanie

  Zwraca godzinę określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

  Składnia

  dateObj.getHours()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getHours jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 23.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getHours()

  Druga instrukcja poniżej przydziela wartość liczby 23 zmiennej hours, opartej o wartość Date obiektu Xmas95.

  var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
  var hours = Xmas95.getHours();
  
  console.log(hours); // 23
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Witia, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny