MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Zwraca godzinę określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

Składnia

dateObj.getHours()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getHours jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 23.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getHours()

Druga instrukcja poniżej przydziela wartość liczby 23 zmiennej hours, opartej o wartość Date obiektu Xmas95.

var Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00");
var hours = Xmas95.getHours();

console.log(hours); // 23

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,