mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getFullYear

  Podsumowanie

  Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.3
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getFullYear()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość getFullYear zwracana jest jako pełna liczba. Dla dat liczba lat zawiera się pomiędzy 1000 i 9999, getFullYear zwraca czterocyfrową liczbę, na przykład: 1995. Użyj tej funkcji, aby być pewnym, że wyświetlona będzie pełna data po roku 2000.

  Użyj tej metody zamiast metody getYear.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getFullYear

  Następujący przykład przydziela czterocyfrową wartość aktualnego roku do zmiennej yr.

  var today = new Date();
  var yr = today.getFullYear();
  

  Zobacz także

  getYear, getUTCFullYear, setFullYear


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Witia, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,