mozilla
Wyniki wyszukiwania

  getDate

  Podsumowanie

  Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  getDate()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Wartość zwracana przez getDate to liczby całkowite z przedziału liczb pomiędzy 1 a 31.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie getDate

  Druga instrukcja poniżej przydziela wartość 25 do zmiennej dzien, wartość oparta na Date, obiektu Xmas95.

  Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
  dzien = Xmas95.getDate() 
  

  Zobacz także

  getUTCDate, getUTCDay, setDate


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Elus, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,