MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.

Własność obiektu: Date
Zaimplementowane w: JavaScript 1.1, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Opis

Zobacz Object.constructor.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Marcoos, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,