mozilla
Wyniki wyszukiwania

  UTC

  Podsumowanie

  Akceptuje te same parametry co najdłuższa forma konstruktora i zwraca liczbę milisekund w obiekcie Date, które upłynęły od 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego.

  Metoda obiektu: Date
  Statyczna
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0

  JavaScript 1.3: dodano parametr ms.

  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  Date.UTC(rok, miesiąc[, dzień[, godz[, min[, sek[, ms]]]]])

  Parametry

  rok 
  Rok po 1900.
  miesiąc 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 11 reprezentująca miesiąc.
  dzień 
  Liczba całkowita pomiędzy 1 i 31 reprezentująca dzień miesiąca.
  godz 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 23 reprezentująca godziny.
  min 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59 reprezentująca minuty.
  sek 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 59 reprezentująca sekundy.
  ms 
  Liczba całkowita pomiędzy 0 i 999 reprezentująca milisekundy.

  Opis

  UTC pobiera parametry daty oddzielone za pomocą przecinków i zwraca liczbę milisekund między 1 stycznia, 1970, 00:00:00, czasu uniwersalnego a określoną datą.

  Powinno używać się pełnego zapisu roku, na przykład 1998. Jeśli określony jest rok z przedziału pomiędzy 0 a 99, metoda konwertuje go do roku w 20 wieku (1900 + rok); na przykład, jeśli określiłeś go jako 95, zostanie użyty rok 1995.

  Metoda UTC różni się od konstruktora Date na dwa sposoby.

  • Date.UTC używa czasu uniwersalnego zamiast lokalnego.
  • Date.UTC zwraca wartość czasu jako liczbę zamiast tworzenia obiektu typu Date.

  Jeśli parametr określony jest poza spodziewanym zasięgiem, metoda UTC zaktualizuje pozostałe parametry. Na przykład, jeśli użyjesz liczby 15 do określenia miesiąca, wartość parametru rok zostanie powiększona o 1 (rok + 1), a 3 zostanie użyte w parametrze miesiąc.

  Ponieważ UTC jest statyczną metodą obiektu Date, zawsze powinno używać się jej jako Date.UTC(), niż jako metodę utworzonego obiektu Date.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie Date.UTC

  Następująca instrukcja tworzy obiekt Date używający GMT (czasu uniwersalnego) zamiast czasu lokalnego:

  gmtDate = new Date(Date.UTC(96, 11, 1, 0, 0, 0));
  

  Zobacz także

  parse  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Mgjbot, Witia, teoli, Ptak82, Elus, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: teoli,