MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Boolean.prototype.valueOf()

  Podsumowanie

  Zwraca wartość prostą obiektu Boolean.

  Składnia

  bool.valueOf()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda valueOf obiektu Boolean zwraca wartość prostą obiektu Boolean lub literału Boolean jako typ Boolean.

  Metoda ta jest zwykle wywoływana wewnętrznie przez interpreter JavaScriptu, a nie w typowym kodzie w JavaScripcie.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie valueOf

  var x = new Boolean();
  myVar = x.valueOf()   // przypisuje myVar wartość false
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Takenbot, Marcoos, Mgjbot, Witia, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,