Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Boolean.prototype.valueOf()

Podsumowanie

Zwraca wartość prostą obiektu Boolean.

Składnia

bool.valueOf()

Parametry

Brak.

Opis

Metoda valueOf obiektu Boolean zwraca wartość prostą obiektu Boolean lub literału Boolean jako typ Boolean.

Metoda ta jest zwykle wywoływana wewnętrznie przez interpreter JavaScriptu, a nie w typowym kodzie w JavaScripcie.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie valueOf

var x = new Boolean();
myVar = x.valueOf()      // przypisuje myVar wartość false

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Mgjbot, Ptak82, Takenbot, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,