We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Podsumowanie

Zwraca ciąg znaków reprezentujący dany obiekt Boolean

Składnia

bool.toString()

Parametry

Brak.

Opis

Obiekt Boolean przesłania metodę toString obiektu Object, nie dziedziczy metody Object.prototype.toString(). Dla obiektów Boolean metoda toString zwraca ich tekstową reprezentację.

JavaScript wywołuje metodę toString samoczynnie, kiedy instancja obiektu Boolean ma być reprezentowana jako wartość tekstowa lub kiedy instancja obiektu Boolean jest składnikiem konkatenacji ciągu(-ów) znaków.

Dla obiektów i wartości Boolean wbudowana metoda toString zwraca ciąg znaków "true" lub "false" w zależności od wartości obiektu boolowskiego. W poniższym przykładzie flaga.toString zwraca "true".

var flaga = new Boolean(true)
var mojaZmienna=flaga.toString()

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,