MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Reprezentuje prototyp konstruktora Boolean.

Opis

Instancje Boolean dziedziczą z Boolean.prototype. Możesz użyć obiektu prototypu konstruktora, by dodać własności lub metody do wszystkich instancji Boolean.

Własności

Boolean.prototype.constructor
Zwraca funkcję, która tworzy instancję prototypu. Jest to domyślnie funkcja Boolean.
Properties inherited from Object:

Metody

Boolean.prototype.toSource()
Zwraca ciąg zawierający źródło obiektu Boolean; możesz użyć tego ciągu, by stworzyć równoważny obiekt. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
Boolean.prototype.toString()
Zwraca ciąg "true" albo "false", zależnie od wartości obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
Boolean.prototype.valueOf()
Zwraca prostą wartość obiektu Boolean. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Witia, Mgjbot, Diablownik, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,