mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Boolean.prototype

  Podsumowanie

  Reprezentuje prototyp konstruktora Boolean.

  Opis

  Instancje Boolean dziedziczą z Boolean.prototype. Możesz użyć obiektu prototypu konstruktora, by dodać własności lub metody do wszystkich instancji Boolean.

  Własności

  Boolean.prototype.constructor
  Zwraca funkcję, która tworzy instancję prototypu. Jest to domyślnie funkcja Boolean.
  Properties inherited from Object:

  Metody

  Boolean.prototype.toSource()
  Zwraca ciąg zawierający źródło obiektu Boolean; możesz użyć tego ciągu, by stworzyć równoważny obiekt. Przesłania metodę Object.prototype.toSource().
  Boolean.prototype.toString()
  Zwraca ciąg "true" albo "false", zależnie od wartości obiektu. Przesłania metodę Object.prototype.toString().
  Boolean.prototype.valueOf()
  Zwraca prostą wartość obiektu Boolean. Przesłania metodę Object.prototype.valueOf().

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Marcoos, Mgjbot, Witia, teoli, Ptak82, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: teoli,