BigInt.prototype.valueOf()

Metoda valueOf() zwraca opakowaną wartość prymitywną obiektu BigInt.

Składnia

bigIntObj.valueOf()

Zwracana wartość

BigInt reprezentujący wartość prymitywną danego obiektu BigInt.

Przykłady

Użycie valueOf

typeof Object(1n); // object
typeof Object(1n).valueOf(); // bigint

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.prototype.valueOf()' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
valueOfChrome Full support 67Edge Full support 79Firefox Full support 68IE No support NoOpera Full support 54Safari Full support 14WebView Android Full support 67Chrome Android Full support 67Firefox Android Full support 68Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz też