BigInt.prototype.toString()

Metoda toString() zwraca ciąg znaków (string), reprezentujący dany obiekt BigInt. Końcowy znak "n" nie jest częścią wynikowego ciągu znaków.

Składnia

bigIntObj.toString([podstawa])

Parametry

podstawaOptional
Argument opcjonalny. Liczba całkowita w zakresie od 2 do 36, reprezentująca bazę systemu liczbowego, w którym ma być przedstawiona dana wartość BigInt.

Zwracana wartość

Ciąg znaków reprezentujący dany obiekt BigInt.

Wyjątki

RangeError
Jeśli do metody toString() przekazana jest podstawa systemu mniejsza niż 2 lub większa niż 36, wyrzucany jest błąd RangeError.

Opis

Obiekt BigInt nadpisuje metodę toString() obiektu Object; nie dziedziczy metody Object.prototype.toString(). Dla obiektów BigInt, metoda toString() zwraca ciąg znaków reprezentujący daną wartość w systemie pozycyjnym o zadanej bazie.

Metoda toString() parsuje pierwszy argument i próbuje zwrócić ciąg znaków reprezentujący daną wartość w systemie o zadanej podstawie (bazie). Dla systemów o podstawie większej niż 10, do reprezentacji cyfr większych niż 9 używane są kolejne litery alfabetu łacińskiego. Przykładowo, dla wartości w systemie szesnastkowym (o podstawie równej 16), używane są litery od a do f.

Jeśli podstawa nie jest podana, zakłada się, że preferowaną bazą systemu jest 10.

Jeśli wartość bigIntObj jest ujemna, znak jest zachowywany. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy podstawą jest 2; zwracany ciąg cyfr jest dodatnią reprezentacją bigIntObj, poprzedzoną znakiem -, nie dopełnieniem dwójkowym bigIntObj.

Przykłady

Użycie toString

17n.toString();   // '17'
66n.toString(2);   // '1000010'
254n.toString(16);  // 'fe'
-10n.toString(2);   // -1010'
-0xffn.toString(2); // '-11111111'

BigInt z ujemnym zerem

Nie ma obiektów BigInt reprezentujących ujemne zero, tak jak nie ma ujemnych zer wśród liczb całkowitych.. -0.0 jest zmiennoprzecinkową koncepcją zmiennoprzecinkową IEEE, która pojawia się w języku JavaScript jedynie w typie Number.

(-0n).toString();   // '0' 
BigInt(-0).toString(); // '0'

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.prototype.toString()' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
toStringChrome Full support 67Edge Full support 79Firefox Full support 68IE No support NoOpera Full support 54Safari Full support 14WebView Android Full support 67Chrome Android Full support 67Firefox Android Full support 68Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz też