BigInt.asIntN()

Metoda statyczna BigInt.asIntN jest używana do opakowywania wartości BigInt w wartości całkowite ze znakiem w zakresie od -2szerokość-1 do 2szerokość-1-1.

Składnia

BigInt.asIntN(szerokość, bigint);

Parametry

szerokość
Liczba bitów dostępnych dla rozmiaru wartości całkowitej (integer).
bigint
Wartość całkowita, którą chcemy wpasować w daną liczbę bitów.

Wynik

Wartość bigint modulo 2szerokość jako liczba całkowita ze znakiem.

Przykłady

Pozostawanie w zakresie arytmetyki 64-bitowej

Metoda BigInt.asIntN() może być użyteczna do tego, by pozostać w zakresie obliczeń arytmetyki 64-bitowej.

const max = 2n ** (64n - 1n) - 1n;

BigInt.asIntN(64, max);
// ↪ 9223372036854775807n

BigInt.asIntN(64, max + 1n);
// ↪ -9223372036854775807n
// wartość ujemna ze względu na przepełnienie

Specyfikacje

Specyfikacja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'BigInt.asIntN()' in that specification.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
asIntNChrome Full support 67Edge Full support 79Firefox Full support 68IE No support NoOpera Full support 54Safari Full support 14WebView Android Full support 67Chrome Android Full support 67Firefox Android Full support 68Opera Android Full support 48Safari iOS Full support 14Samsung Internet Android Full support 9.0nodejs Full support 10.4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz też