Metoda toString() zwraca łańcuch znaków reprezentujący daną tablicę wraz z jej elementami.

var months = ['Styczeń', 'Luty', 'Marzec', 'Kwiecień'];
months.toString(); // "Styczeń,Luty,Marzec,Kwiecień"

Składnia

arr.toString()

Parametry

Brak.

Opis

Obiekt Array przesłania metodę toString obiektu Object. Dla obiektów Array, metoda toString łączy tablicę i zwraca jeden łańcuch znaków zawierający wszystkie elementy tablicy oddzielone przecinkami. Przykładowo poniższy kod tworzy tablicę i stosuje metodę toString, aby przekształcić tablicę do łańcucha znaków.

var monthNames = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr")
var myVar = monthNames.toString() // przypisuje "Jan,Feb,Mar,Apr" do zmiennej myVar

JavaScript wywołuje metodę toString automatycznie, gdy tablica jest traktowana jako wartość tekstowa lub kiedy istnieje odniesienie do tej tablicy wewnątrz połączonego łańcucha znaków.

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,