Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  toSource

  Niestandardowy

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy tablicy.

  Metoda obiektu: Array
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.3

  Składnia

  array.toSource()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda toSource zwraca następujące wartości:

  This shouldn't be here, but until reorganization where pages are moved to their proper places, the title of this article is ambiguous, so it can stay. After reorganization, this should be removed.

  • Dla wbudowanego obiektu Array, toSource zwraca następujący łańcuch znaków sygnalizując, że kod źródłowy jest niedostępny:
  function Array() {
    [natywny kod]
  }
  

  </pre>

  • Dla instancji Array, toSource zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy.

  Metoda ta jest zazwyczaj wywoływana wewnętrznie przez JavaScript, a nie bezpośrednio w kodzie. Możliwe jest wywołanie toSource podczas debugowania, aby zbadać zawartość tablicy.

  Przykłady

  Przykład: Sprawdzanie kodu źródłowego tablicy

  Do sprawdzania kodu źródłowego tablicy:

  alpha = new Array("a", "b", "c");
  alpha.toSource() //zwraca ["a", "b", "c"]
  

  Zobacz także

  toString


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,