mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.splice()

  Podsumowanie

  Zmienia zawartość tablicy, dodając nowe elementy podczas usuwania starych elementów.

  Składnia

  array.splice(start, deleteCount[, item1[, item2[, ...]]])
  

  Parametry

  start
  Indeks od którego rozpoczynamy modyfikację tablicy.
  deleteCount
  Liczba całkowita określająca liczbę starych elementów tablicy do usunięcia. Jeżeli howMany wynosi 0, nic nie zostanie usunięte. W tym przypadku należy podać co najmniej jeden nowy element. W przypadku gdy parametr howMany nie został podany (druga forma sładni podana powyżej, która jest rozszerzeniem SpiderMonkey), wszystkie elementy o indeksach wyższych niż index są usuwane.
  itemN
  Elementy dodawane do tablicy. Jeżeli nie określimy żadnych elementów, splice usunie tylko podaną liczbę elementów.

  Opis

  Jeżeli podamy różną liczbę wstawianych elementów od liczby usuwanych elementów, tablica będzie posiadała inną długość po wywołaniu metody splice.

  Metoda splice zwraca tablicę zawierającą usunięte elementy. Jeżeli usunięty został tylko jeden element, zwracana jest tablica jednoelementowa.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie splice

  Następujący skrypt ilustruje użycie splice:

  myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];
  console.log("myFish: " + myFish);
  
  removed = myFish.splice(2, 0, "bęben");
  console.log("Po dodaniu 1: ");
  console.log("Usunięty jest: " + removed);
  
  removed = myFish.splice(3, 1)
  console.log("Po usunięciu 1: " + myFish);
  console.log("Usunięty jest: " + removed);
  
  removed = myFish.splice(2, 1, "trąba")
  console.log("Po zastąpieniu 1: " + myFish);
  console.log("Usunięty jest: " + removed);
  
  removed = myFish.splice(0, 2, "papuga", "zawilec", "niebieski")
  console.log("Po zastąpieniu 2: " + myFish);
  console.log("Usunięty jest: " + removed);
  

  Ten skrypt wyświetli:

  myFish: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]
  
  Po dodaniu 1: ["anioł", "klaun", "bęben", "mandarynka", "chirurg"]
  Usunięty jest: undefined
  
  Po usunięciu 1: ["anioł", "klaun", "bęben, "chirurg"]
  Usunięty jest: mandarynka
  
  Po zastąpieniu 1: ["anioł", "klaun", "trąba", "chirurg"]
  Usunięty jest: bęben
  
  Po zastąpieniu 2: ["papuga", "zawilec", "niebieski", "trąba", "chirurg"]
  Usunięty jest: ["anioł", "klaun"]
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Sheppy, Mgjbot, Internauta1024A, teoli, Ptak82, Elus
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny