mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Array.prototype.shift()

  Podsumowanie

  Usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

  Składnia

  arr.shift()

  Przykłady

  Przykład: Usuwanie pierwszego elementu tablicy

  Następujący kod wyświetli tablicę myFish, przed i po usunięciu jej pierwszego elementu. Wyświetli również usunięty element:

  // przyjmując że funkcja print jest zdefiniowana
  var myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];
  print("myFish przed: " + myFish);
  var shifted = myFish.shift();
  print("myFish po: " + myFish);
  print("Usunięto element: " + shifted);
  

  Przykład wyświetli następujący rezultat:

  myFish przed: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]
  myFish po: ["klaun", "mandarynka", "chirurg"]
  Usunięto element: anioł
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A, Elus, tomecko
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny