Podsumowanie

Usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

Składnia

arr.shift()

Przykłady

Przykład: Usuwanie pierwszego elementu tablicy

Następujący kod wyświetli tablicę myFish, przed i po usunięciu jej pierwszego elementu. Wyświetli również usunięty element:

// przyjmując że funkcja print jest zdefiniowana
var myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];
print("myFish przed: " + myFish);
var shifted = myFish.shift();
print("myFish po: " + myFish);
print("Usunięto element: " + shifted);

Przykład wyświetli następujący rezultat:

myFish przed: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]
myFish po: ["klaun", "mandarynka", "chirurg"]
Usunięto element: anioł

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,