Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  shift

   

  Podsumowanie

  Usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go. Metoda ta zmienia długość tablicy.

  Metoda obiektu: Array
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES 3.0
  Wersja ECMA: ECMA-262 Edycja 3

  Składnia

  var pierwszyElement =array.shift();
  

  Parametry

  Brak.

  Przykłady

  Przykład: Usuwanie pierwszego elementu tablicy

  Następujący kod wyświetli tablicę myFish, przed i po usunięciu jej pierwszego elementu. Wyświetli również usunięty element:

  // przyjmując że funkcja print jest zdefiniowana
  var myFish = ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"];
  print("myFish przed: " + myFish);
  var shifted = myFish.shift();
  print("myFish po: " + myFish);
  print("Usunięto element: " + shifted);
  

  Przykład wyświetli następujący rezultat:

  myFish przed: ["anioł", "klaun", "mandarynka", "chirurg"]
  myFish po: ["klaun", "mandarynka", "chirurg"]
  Usunięto element: anioł
  

  Zobacz także

  pop, push, unshift

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Mgjbot, tomecko, Internauta1024A, teoli, Ptak82, Elus
  Ostatnia aktualizacja: tomecko,